Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Realizacja dotyczyła: Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Modernizacja wraz z remontem układu drogowego przed Terminalem 1 na poziomie

+ 5.30 na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – wykonanie

robót związanych z remontem estakady i konstrukcji płyty przed terminalowej.
Lokalizacja: Okęcie, Warszawa
Powierzchnia: 13.000m2