OUA dla drogi A-8 Wrocław Północ

Budowa „Zaprojektowanie i wybudowanie Obwodu Utrzymania Autostrady dla drogi A-8 Wraz z Centrum Zarządzania Ruchem w węźle Wrocław Północ”

Rodzaj zleconych robót:

  • wykonanie hydroizolacji płyty fundamentowej budynku serwisu oraz garażu dla pojazdów do obsługi drogi S8
  • wykonanie dachu budynku Centrum Zarządzania Ruchem – izolacja termiczna, hydroizolacja, attyki, tłuczeń

Ilość: 1.600m2 + 680m2