Most Północny

Budowa „Trasy Mostu Północnego Rodzaj wykonywanej pracy:  wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiektach inżynierskich w ciągu Trasy Mostu Północnego Powierzchnia: 1.102 m2