Roboty mostowe

Nasze doświadczenia w pracach na obiektach mostowych sięgają 2010roku. Od tego czasu nieprzerwanie uczestniczymy w realizacjach wielu ciekawych i charakterystycznych obiektów w Polsce. Stosujemy tylko sprawdzone produkty, które zapewniają prawidłowe parametry na czas gwarancji. Od 2012r jesteśmy głównym wykonawcą wszelkich izolacji z pap dla firmy Skanska.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

1. Papy bitumiczne pełnią rolę najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego (płyty pomostu) przed korozją atmosferyczną i wodą (hydroizolacja), z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej. Izolacje z pap wykonujemy na gruntach bitumicznych oraz żywicznych 2. W ramach usług izolacji przygotowujemy także grunty pod papę na bazie żywic epoksydowych. Żywice przygotowujemy na: • beton niedojrzały • beton 7 dniowy • beton wysezonowany

Antykorozje powierzchni betonowych i stalowych

Do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego betonów stosujemy sprawdzone systemy antykorozyjne w skład których wchodzą: • powłoki sztywne – bez zdolności pokrywani zarysowań • powłoki elastyczne – zdolne do pokrywania zarysowań • powłoki ze zwiększoną elastycznością, umożliwiające pokrycie zarysowań do 0,3mm • powłoki elastyczne odporne na ochlapywanie – odporna na chlorki • hydrofobizacja W ramach niniejszej usługi, wykonujemy reprofilacje powierzchni betonowych za pomocą mas PCC lub żywicznych. Powierzchnie oczyszczamy hydromonitoringiem ( ciśnienie nawet 300 bar ), hydropiaskowaniem lub piaskowaniem.

Izolacjo nawierzchnie na chodnikach - powłoki żywiczne

Wykonujemy nawierzchnie chodnikowe przy zastosowaniu żywic epoksydowych i poliuretanowych, a także zajmujemy się renowacją uszkodzonych powłok żywicznych. Wykonujemy pełen zakres systemów izolacji • 3-6 mm – w kolorze standardowym lub w dowolnym kolorze RAL • Systemy z kruszywem naturalnym lub bawionym • System w wersji „warstwy pływającej” – o zwiększonej elastyczności

Przygotowanie powierzchni betonowych - śrutowanie, frezowanie

W ramach niniejszych usług oferujemy przygotowanie powierzchni betonowych oraz stalowych poprzez: – śrutowanie – frezowaie – hydromonitoring – hydropiaskowanie – piaskowanie Charakterystyka robót • obróbka powierzchni betonowych i asfaltowych • oczyszczanie powierzchni betonowych z osadu, gumy • usuwanie starych powłok, nadanie powierzchni szorstkości lub zmatowienia dla powierzchni kolorowych • niwelowanie różnic w poziomach wylanych posadzek, • zbieranie nadmiaru wylanej masy betonowej, • usuwanie klejów, farb, żywic Przygotowanie powierzchni do badania pęknięć • odrdzewianie powierzchni stalowych Obszary zastosowania: • podłogi przemysłowe, • drogi i ulice, • mosty i wiadukty, • parkingi, • lotniska, • mosty stalowe, • zbiorniki, • statki, • elektrownie,

Najnowsze realizacje: