Oferta Budowlana

Naszą ofertę kierujemy do Wykonawców i Generalnych Wykonawców.

Zakres naszych robót obejmuje wykonawstwo:

  • Hydroizolacje  żywiczne i bitumiczne
  • Posadzki  przemysłowe
  • Wykonanie  pokryć dachowych
  • Oznakowanie drogowe
  • Śrutowanie, szlifowanie, frezowanie powierzchni betonowych

Nasze prace realizujemy na obiektach:

  • mostach, wiaduktach i kładkach
  • budynkach biurowych i mieszkalnych,
  • halach magazynowych i fabrycznych,
  • zbiornikach wodnych, nieckach basenowych,
  • tunelach

Zlecone roboty realizujemy terminowo  z zachowaniem  wszelkich norm technicznych i jakościowych.

Potwierdzają to liczne referencje.