Grupa LG Group SA

Nasza Spółkę budują ludzie o wieloletnim doświadczeniu na różnych rynka biznesowych. W ramach ścisłej współpracy pomiędzy w 2012 roku powstała Grupa – LG Group SA, która pod swoją marką firma konsoliduje trzy spółki :

LG Group SA – Spółka działająca 5 lat na rynku budowlanym i podwykonawczym początkowo jako oddzielne podmioty, od 2012 roku jako jedna firma.

LG Petrol Sp. zo.o. –Firma posiadająca doświadczoną kadrę managerską, której głównym działaniem jest obrót paliwami ciekłymi

Kancelaria Prawna Lex-us – Kancelaria z dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku. Głównym zakresem działań spółki jest zarzadzanie należnościami, obsługa prawna, i skup wierzytelności.  www.lex-us.pl